Piejet » Specials » Aardgaswinning

Aardgaswinning in Nederland

Aardgaswinning in Nederland Onder de gemeente Ameland zit een hoeveelheid gas, die genoeg is oor het hele land om zich een jaar lang mee te verwarmen. De NAM wint het gas uit de zandsteenlaag om drie kilometer diepte. De winning van het gas onder Ameland is onderdeel van het 'kleine velden beleid' van de NAM. Het grote gasveld ligt onder Groningen. In deze Special verzamelen we artikelen over onderwerpen die met de aardgaswinning bij Ameland, onder de Waddenzee en in Groningen van doen hebben.
De winning van gas uit kleine velden zoals onder Ameland gebeurt met voorrang. De kleine velden liggen onder de Noordzee en Waddenzee. Het gas onder Ameland hoort daar ook bij. Het Groningen-veld (Slochteren) heeft een 'balansfunctie.' Allereerst wordt uit de kleine velden geproduceerd, zodat met het gas van Slochteren aan de marktvraag voldaan kan worden. De mijnbouwwerkzaamheden in een gebied als Ameland, brengen heel wat te weeg. Het eiland is geen industrieel gebied en een boortoren voegt zich niet fraai in het landschap, evenmin als een productieplatform. Toch wordt er geboord onder Ameland en toch staat er op oost-Ameland een omheinde installatie waarmee gas gewonnen en naar het vasteland gepompt wordt.

Ameland en de Bodemdaling

Gaswinning heeft voor Ameland nogal wat consequenties. Een belangrijke is de bodemdaling die effect heeft op het uiterlijk van het eiland en die ingrijpt in de omgeving van mens, plant en dier.

Ameland en de haat-liefde met Aardgas

Op Ameland ziet men het belang van een gezonde economie en de betekenis van de aardgasinkomsten voor die Nederlandse economie. Toch heeft men niet graag een boortoren in zijn eigen achtertuin. Plannen van de NAM kunnen dan ook altijd op kritische volgers rekenen, vooral nu blijkt dat er al honderden aardbevingen in Groningen vanwege de gasboringen zijn geweest.

Prankster op Ameland

Prankster is een groep die grappen maakt, maar in 2009 hielden ze zich met het serieuze onderwerp gasboringen op Ameland bezig en demonstreerden met slogans en een mini-boortoren.

Duurzaam

Lees ook de artikelen in de special over Duurzaamheid en verduurzaming.
Prankster Ameland - een groep grappenmakers op een eiland

Prankster Ameland - een groep grappenmakers op een eiland

Ameland had een actieve club die zich Prankster noemt. Ze bedachten elk jaar wel een grap, die ze op het eiland uitvoerden. Deze groep creatieve grappenmakers, die de ‘practical joke’ tot kunst heeft…
De Stille Beving – aardbeving in Groningen op camera

De Stille Beving – aardbeving in Groningen op camera

Twee families in het Groninger aardbevingsgebied laten zich twee jaar lang door tientallen camera’s volgen om de effecten van aardbevingen of de dreiging van een aardbeving op mens, dier en gebouwen t…
Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas is aardgas dat in schalies zit opgesloten, in kleisteenlagen in de ondergrond. De winning van schaliegas is een onderwerp dat veel in het nieuws is en tot heftige discussies leidt. Groot be…
Schokkend Groningen – een actiegroep tegen NAM nieuws uitgelicht

Schokkend Groningen – een actiegroep tegen NAM

In Groningen wordt gas gewonnen en dat heeft effect op de bodem. Die gaat er van trillen en de provincie maakt kennis met een on-Nederlands fenomeeen: aardbevingen. Schokkend Groningen is een actiegro…
Gaswinning – Schade en schadeafhandeling door de NAM nieuws uitgelicht

Gaswinning – Schade en schadeafhandeling door de NAM

De ardgaswinning levert gas en daarmee inkomsten voor de staat op, maar het brengt ook schade met zich mee. De schade wordt duidelijker naarmate er meer aardbevingen geteld worden. De Nederlandse Aard…
Gaswinning – gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee nieuws uitgelicht

Gaswinning – gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee

De aarde rommelt omdat er gas uit wordt gehaald en er niets voor terugkomt. Het noorden van Nederland heeft te kampen met aardbevingen en schade aan gebouwen en de mensen voelen zich onvelig. Toch mag…
Gas onder Groningen - gasveld van Kolham in Slochteren

Gas onder Groningen - gasveld van Kolham in Slochteren

In de gemeente Slochteren, bij het dorpje Kolham, werd in 1959 een gasveld aangeboord. Het bleef meer dan een jaar stil rondom de boortoren en daarna werd het niet meer echt stil rond de gaswinning in…
Aardbeving – Aardgaswinning in Groningen nieuws uitgelicht

Aardbeving – Aardgaswinning in Groningen

Zolang er op verschillende plekken gas uit de bodem onder Nederland vandaan gehaald wordt, schudt de bodem. Aardgaswinning brengt aardbevingen met zich; de bodem rommelt. Vooral in Groningen heeft men…
Boortorens op Ameland - Aardgaswinning in het waddengebied

Boortorens op Ameland - Aardgaswinning in het waddengebied

In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben er diverse boortorens op en om Ameland gestaan. Niet alleen de NAM, maar diverse andere bedrijven zochten op Ameland met meer en minder succes naar gas…
Ameland en de haat-liefde met Aardgas

Ameland en de haat-liefde met Aardgas

Onder Ameland liggen zandsteenlagen op drie kilometer diepte waar aardgas in de poriën van de zandkorrels zit. Diverse maatschappijen hebben op het eiland geboord. De Nederlandse Aardolie Maatschappij…
Ameland en haar Bodemdaling

Ameland en haar Bodemdaling

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 1986 gas uit drie putten bij en op Ameland. Gaswinning leidt tot bodemdaling en dat kan van invloed zijn op het uiterlijk van het eiland en de nat…
Waterinjectie – stop op aardbevingen Groningen? nieuws uitgelicht

Waterinjectie – stop op aardbevingen Groningen?

De Gas Generation Group, een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die zich presenteren als Triple-G, heeft een techniek ontwikkeld die de aardbevingen in Groningen kan doen stoppen en die…
Gepubliceerd door Piejet op 14-06-2012, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Persbureau Ameland