Piejet » Specials » Bijen op ameland

Ameland en de Bij

Ameland en de Bij Op Ameland zoemen vele bijen rond, waarvan een groot deel behoort tot bijenvolken dat door een imker worden beheer. Er is één soort die het alleenrecht heeft op het eiland en dat is de Buckfastbij. De eilander honing heet Galgesloat Heuning.

Bij

In deze special laten we u kennismaken met het leven van de bijen op en rond Ameland. Met het Buckfastbevruchtingsstation binnen haar dijken en duinen heeft het eiland een belangrijke plaats in de wereld van de imkerij. In het voorjaar verkeren er soms wel vierhonderd koninginnen. Het eiland is een goede plek om Buckfastbijen te kweken, omdat het op een eiland makkelijk is om de bijen rassuiver te houden. Bijen wagen zich niet zo snel aan de overtocht over het water.
We laten u kennismaken met de bijenkastjes, de koninginnen, darren, planten, imkers en de honing in Ameland en de Bij.

Jaar

De bij kreeg een eigen jaar, om extra aandacht aan de bij te geven, te informeren over de bijenstand en te waarschuwen voor de gevaren van bijensterfte. Zonder bijen missen de gewassen een insect voor de bestuiving en zonder bestuiving dragen ze geen vrucht. Zonder vrucht hebben de mensen niets om te eten en daarom waarschuwen velen voor de gevaren van de bijensterfte. Zonder bijen zou het leven op de wereld wel eens een rare pijp kunnen roken. In dat licht staat ook de maatregel om enkele landbouwgiften te verbieden. De bij is gevoelig voor dat gif en het gebruik ervan zou wel eens van invloed kunnen zijn op de bijenstand. De bij heeft het zwaar en heeft het verbod op het gebruik van gif hard nodig.

Boeren

Boeren dragen bij aan een gezonde bijenstand. Allereerst door hun manier van gewasbehandeling en duurzame werkwijze en ook door het beschikbaar stellen van gebieden waar de imkers hun bijenkasten kunnen plaatsen. De Buckfastbij heeft het goed op Ameland en levert heerlijke honing die wordt verkocht als Amelands Product.
Boeren op Ameland - Boek over agrariërs op het Waddeneiland recensie

Boeren op Ameland - Boek over agrariërs op het Waddeneiland

Het boek ‘Boeren op Ameland’ draagt als ondertitel: 'gansch omspoeld door zilte baren.' Het 200 pagina's tellende boek brengt de eilander agrariërs in beeld, boeren die op een klein en door water omri…
Buckfastbij - koninginnen op het eiland Ameland

Buckfastbij - koninginnen op het eiland Ameland

Elk jaar staan er kleurige kastjes in het weiland op Ameland. Het is het bijenbevruchtingsstation van de Buckfast bijenvereniging. Honderden koninginnen reizen in kleurige kistjes naar het eiland om d…
Jaar van de Bij en de bedreigingen van de bijen

Jaar van de Bij en de bedreigingen van de bijen

In het jaar 2012 is er extra aandacht voor de bijen. Dat jaar was uitgeroepen tot Jaar van de Bij. Bijen spelen een belangrijke rol bij onze voedselvoorziening en bijenvolken hebben in de 21ste eeuw v…
Bijen en het verbod op neonicotinoïden

Bijen en het verbod op neonicotinoïden

Insecten hebben het zwaar rondom landerijen waar landbouwbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ook de bij gedijt slecht in gebieden waar die middelen worden toegepast. De Europese Commissie stelt, na…
Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat mijn kijk op

Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat

De een prijst het spul de hemel in: Roundup, dát moet je gebruiken als je groen tussen de tegels hebt dat je kwijt wilt. De ander verguist het als verderfelijk goedje dat onze omgeving vergiftigt. Hee…
Gepubliceerd door Piejet op 06-06-2012, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland