Piejet » Specials » Onbewoonde waddeneilanden

Zandplaten en onbewoonde eilanden

Zandplaten en onbewoonde eilanden Het Nederlandse deel van de Waddenzee herbergt vijf bewoonde eilanden en tien onbewoonde zandplaten en eilandjes. De eilanden wandelen en veranderen door de invloed van stroming, wind en zon en zo kunnen eilanden afkalven en ook groeien. Een zandplaat kan na verloop van tijd een eiland worden die niet meer onder water loopt met vloed. Als hij dan een bepaalde afmeting heeft, dan mag hij zich opeens eiland noemen.

Zandplaten

Zandplaten in de Waddenzee zijn niet alleen mooie structuren om te zien, heerlijke oorden om naar toe te wadlopen en fantastische plekken om - als het tenminste niet is verboden - je bootje aan te leggen en een zandplaatwandeling te maken, ze zijn ook belangrijk voor het ecosysteem in de Waddenzee. De zandplaten zijn rustgebieden voor vogels en zeezoogdieren. De grijze en gewone zeehond paren er, baren er hun pups, zogen en spenen hun jongen en liggen er te rusten. Een zandplaat waar bijna nooit mensen komen is een rustige plek waar de dieren helemaal hun gang kunnen gaan.

Hoogwatervluchtplaats

Voor vogels zijn de platen ook van groot belang. Ze kunnen er hun pootjes strekken op weg naar de bestemming van hun jaarlijkse trek, ze kunnen er wormpjes en schelpdiertjes vinden om op te eten en ze vinden er rust. Wat voor de zeehonden geldt, gaat ook op voor de vogels. Weinig is zo belangrijk als ongestoord te kunnen foerageren, paren en nestelen. De zandplaten en onbewoonde eilandjes zijn voor de vogels uitgelezen plekken om hun nestje te maken en jongen groot te brengen. Het zijn hoogwatervluchtplaatsen voor honderdduizenden vogels.

Trekvogels

Voor trekvogels zijn de platen ook belangrijk. De lange vluchten van noord naar zuid en omgekeerd vergen veel energie en een tussenstop is dan noodzakelijk om de energievoorraad aan te vullen. De trekvogels gebruiken massaal de Waddenzee voor een tussenstop. De zandplaten en eilandjes zijn dan rustige plaatsen waar ze zonder te worden gestoord kunnen snavelen en foerageren. De Waddenzee is op die manier van groot belang voor de vogelstand elders in de wereld. Als de vogels op de Waddenzee geen gelegenheid hebben om bij te tanken, halen ze Afrika niet en ziet dat continent bijvoorbeeld geen kanoeten.

De tien van het Nederlandse Wad

De tien onbewoonde Nederlandse eilanden en zandplaten zijn:
  1. Razende Bol,
  2. Richel,
  3. Griend,
  4. Robbenbank,
  5. Rif,
  6. Engelsmanplaat,
  7. Simonszand,
  8. Rottumerplaat,
  9. Rottumeroog,
  10. Zuiderduin.
Het Rif - zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Het Rif - zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Het Rif ligt precies tussen Ameland en Schiermonnikoog in. Het ligt oostelijk van De Ho’n, het oostelijkste staartje van Ameland en westelijk van de kop van Schiermonnikoog. Het Rif maakt onderdeel ui…
Big Five van de Waddenzee - vijf grote dieren dichtbij

Big Five van de Waddenzee - vijf grote dieren dichtbij

De Waddenzee is een getijdengebied dat uniek is in de wereld. Niet voor niets werd het in 2009 bestempeld als Werelderfgoed. In eerste instantie gold dat voor het Nederlandse en Duitse deel van de Wad…
Simonszand - zandplaat tussen Schiermonnikoog en Borkum

Simonszand - zandplaat tussen Schiermonnikoog en Borkum

Simonszand is een onbewoonde zandplaat in het zeegat tussen het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland Borkum. Het ligt tussen het oostelijke staartje van Schier en Rottum…
Rottumerplaat - eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumerplaat - eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumerplaat is een zandplaat die tussen het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland Borkum in ligt. Ten westen van Rottumerplaat ligt nog de zandplaat Simonszand en ooste…
Rottumeroog – eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumeroog – eiland tussen Schiermonnikoog en Borkum

Rottumeroog is een onbewoond Waddeneiland dat een tijd lang bewoond was. De naam Toxopeus is voor altijd met het eiland verbonden. De familie verbleef er jarenlang en vier generaties Van Dijk en twee…
Zuiderduin – eilandje tussen Schiermonnikoog en Borkum

Zuiderduin – eilandje tussen Schiermonnikoog en Borkum

Zuiderduin, dat ook wel Zuiderduintjes wordt genoemd, is een erg jong eiland dat vlakbij Rottumeroog ligt. De twee eilandjes zijn gescheiden door een geul die steeds ondieper wordt. Misschien worden z…
Lütje Hörn – Onbewoond Duits Waddeneiland

Lütje Hörn – Onbewoond Duits Waddeneiland

In de Duitse Waddenzee ligt een snoer aan Waddeneilanden die bewoond zijn. Tussen die bewoonde eilanden liggen enkele onbewoonde hoge zandplaten en eilanden die niet bewoond zijn. Sommige zijn groot g…
Kachelotplate - Onbewoond Duits Waddeneiland

Kachelotplate - Onbewoond Duits Waddeneiland

Wat Duitsland Nordsee-Insel noemt, noemt Nederland Waddeneilanden. Ze zijn er in bewoonde en onbewoonde staat en Kachelotplate is een van de onbewoonde Waddeneilanden in het Duitse Wad. Het ligt tusse…
Minsener-Oldoog - Onbewoond Duits Waddeneiland

Minsener-Oldoog - Onbewoond Duits Waddeneiland

In het Duitse wad ligt Minsener-Oldoog. Dat eiland heeft niet voor niets twee namen aan elkaar gekoppeld. Het bestaat in feite uit twee zandplaten die kunstmatig met elkaar zijn verbonden. Het eiland…
Engelsmanplaat – zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Engelsmanplaat – zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Engelsmanplaat is een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog en ten zuiden van het Rif. Engelsmanplaat en het Rif vormen samen één systeem in de geul tussen de twee eilanden. De zandplaat is onde…
Gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee

Gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee

Zeehonden komen in Nederland het meest voor in de Waddenzee. In de Ooster- en Westerschelde zien we ze ook. De zeezoogdieren met hun guitige kop en grote ogen hebben hun uiterlijk mee, maar het zijn e…
Robbenbank – Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland

Robbenbank – Blauwe Balg tussen Terschelling en Ameland

De Robbenbank is een zandplaat waar altijd robben op liggen. De Robbenboten beloven niet voor niets 100% zeehondengarantie. De zandplaat ligt tussen Terschelling en Ameland en je kunt hem vanaf beide…
Richel – onbewoond eiland bij Vlieland in de Waddenzee

Richel – onbewoond eiland bij Vlieland in de Waddenzee

De Richel is een onbewoond eiland dat aan de zuidoostkant van Vlieland ligt. De grijze zeehond bivakkeert er graag en duizenden vogels rusten er en zoeken op de zandplaat naar eten. Het natuurgebied i…
Griend - onbewoond vogeleiland in de Waddenzee

Griend - onbewoond vogeleiland in de Waddenzee

Griend is een onbewoond eilandje dat ten zuidoosten van Vlieland ligt en onder Terschelling. Wie van Harlingen naar Vlieland of Terschelling vaart kan het eilandje zien liggen. Ook de vaarrecreanten k…
Razende Bol – onbewoond eiland bij Texel

Razende Bol – onbewoond eiland bij Texel

Razende Bol is een onbewoond eiland ten zuidwesten van Texel en ten westen van het Marsdiep. Het wordt ook wel Noorderhaaks genoemd. Er staan geen huizen en er wonen geen mensen, maar dat wil niet zeg…
Vogeleiland Memmert – Onbewoond Waddeneiland

Vogeleiland Memmert – Onbewoond Waddeneiland

Memmert is een onbewoond Duits Waddeneiland tussen Juist en Borkum. Het is een broedgebied voor tienduizenden vogels en wel veertig soorten, maar je mag er niet zonder toestemming naartoe om foto’s te…
Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoed

Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoed

De Waddenzee is een bijzonder natuurgebied, waar mens en dier samenleven en waar de getijden en stroming een bijzonder landschap vormen dat dagelijks verandert. Het in- en uitstromende water vormt zan…
Grijze zeehond of kegelrob in de Waddenzee

Grijze zeehond of kegelrob in de Waddenzee

Een van de wonderen van het werelderfgoed Waddenzee is de grijze zeehond. Het zoogdier leeft in de Waddenzee, naast die andere zeehondensoort: de gewone zeehond. De pup van de grijze zeehond heeft een…
Alte Mellum - Onbewoond Duits Waddeneiland

Alte Mellum - Onbewoond Duits Waddeneiland

Alte Mellum, of kortweg Mellum, is een klein eilandje in de Waddenenzee dat ligt tussen de uitstroom van de Jade en de Wezer. Het wordt ook wel het ‘paradijs tussen Jade en Wezer' genoemd, paradijs vo…
Gepubliceerd door Piejet op 19-01-2017, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties