Piejet » Specials » Vlinders

Vlinders, vliegen en andere vliegbeetjes

Vlinders, vliegen en andere vliegbeetjes Op Ameland komen veel vlinders voor en van sommige soorten komt er zelfs een voor Nederland belangrijke populatie voor. Het gebied leent zich kennelijk goed voor de trekkende vlinders en er is voor standvlinders blijkbaar voldoende voedsel.

Zeldaamheid

In deze Special vertellen we u over de verschillende vlinders die op Ameland zijn waargenomen. Elke wandeling levert wel een aantal verrassingen op. Soms gaat het om algemene soorten en een enkele keer gaat het om een zeldzaamheid.
We vertellen over vlinders in het algemeen, dagvlinders, nachtvlinders en over de soortenrijkdom aan vlinders op het eiland. We nemen die soorten een voor een bij de kop en schrijven over de bijzonderheden.

Verrassingen

We gaan ook in op verrassingen. Een koninginnenpage die onverwacht het eiland aandoet, bijvoorbeeld.
Een van de verrassingen van 2012 betreft het in augustus waargenomen eikenpage. Nog nooit eerder was deze vlinder op het eiland gezien.

Vliegen

Behalve vlinders vliegen er ook zeldzame vliegen en mooie libellen op het eiland. Over die vliegbeestjes verzamelen we ook materiaal.

Excursie

We behandelen vervolgens de duinparelmoervlinder, de kommavlinder en meer soorten: zeldzame vlinders en algemeen voorkomende. Tot we ze allemaal op een rij hebben.
Komt er een Vlinderexcursie, Vlinderworkshop of Vlinderexpositie op het eiland of Amelander vlinders die in een boek staan beschreven voorbij, dan nemen we die ook op in de verzameling. Kortom: alles over vlinders op Ameland voegen we toe aan deze Special.
Vlinder – Eikenpage op Ameland

Vlinder – Eikenpage op Ameland

Ameland is een vlinderland. Het eiland kent enkele verwoede vlinderliefhebbers en vlindertellers die de gevleugelde insecten weten te vinden en op de foto zetten. Het ene jaar fladderen er meer van ee…
Nachtvlinder Walstropijlstaart

Nachtvlinder Walstropijlstaart

De walstropijlstaart is een mooie nachtvlinder, die je in Nederland niet zoveel ziet. Hij is zeldzaam, maar komt bijzonder genoeg in sommige jaren opeens in noemenswaardige aantallen voor. Wie een wal…
Vlinder – Landkaartje

Vlinder – Landkaartje

Het landkaartje is een algemeen voorkomende dagvlinder in Nederland. De vlinder heeft een landkaartpatroon aan de onderkant van zijn vleugels. Hij komt algemeen voor in Nederland, maar wordt niet zo v…
Libel - Geelvlekheidelibel

Libel - Geelvlekheidelibel

De geelvlekheidelibel is een libel die in sommige jaren opeens heel veel voorkomt en een paar later bijna niet gezien wordt. Hij komt met invasies en zwerft dan over het land uit. Het is een jager die…
Donkere Ringpootroofvlieg

Donkere Ringpootroofvlieg

De donkere ringpootvlieg is een roofvliegsoort die in Nederland zeldzaam is. Hij vliegt boven de uiterwaarden van de Rijn en hij komt op Ameland voor. Bijzonder genoeg wordt hij in de zomer van 2013 o…
Vlinder – Oranje luzernevlinder

Vlinder – Oranje luzernevlinder

De oranje luzernevlinder is een prachtige geel-oranje vlinder, die in het voorjaar vanuit zuid-Europa naar het noorden trekt. De vlinder komt dan ook naar Nederland. Over het algemeen fladdert hij ron…
Jaar van de Spreeuw en 2019 Jaar van de Wulp

Jaar van de Spreeuw en 2019 Jaar van de Wulp

Elk jaar koppelt Vogelbescherming Nederland een vogel aan het jaar. Die vogel staat dat jaar extra in de belangstelling. In 2014 is dat de spreeuw. Deze vogel is een van de meest voorkomende vogels in…
Grote Vos – zeldzame dagvlinder in Nederland

Grote Vos – zeldzame dagvlinder in Nederland

De grote vos is een zeer zeldzame vlinder. Hij staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. In Nederland wordt hij niet vaak gezien en als er een wordt waargenomen is het met…
Tuindieren gids - Richard Lewington recensie

Tuindieren gids - Richard Lewington

‘Handige gids om 500 soorten tuindieren te herkennen.’ Dat is de ondertitel van dit handzame boek met de hoofdtitel 'Tuindieren gids'. In de gids staan diersoorten die in je eigen tuin voorkomen, de h…
Vlinder – Nachtvlinder Klein avondrood

Vlinder – Nachtvlinder Klein avondrood

Klein avondrood is een mooi rozerood vlindertje met de prachtige officiële naam: Deilephila porcellus. De vlinderliefhebbers kunnen de soort onder meer op de Waddeneilanden tegenkomen. Je moet dan wel…
Vlinder – Standvlinder het hooibeestje

Vlinder – Standvlinder het hooibeestje

Het hooibeestje is een standvlinder die algemeen voorkomt in Nederland. Hij houdt van zandgronden en duinen en hij is op de Waddeneilanden volop aan te treffen. Ook op Amelander is hij in de duinen te…
Vlinders – Ameland Vlinderland met Duinparelmoervlinder

Vlinders – Ameland Vlinderland met Duinparelmoervlinder

Ameland is een vlinderland. Er komen meer dan tweehonderd verschillende vlindersoorten voor. Op het eiland zijn vlinderliefhebbers actief in het zoeken, vinden en fotograferen van de gevleugelde insec…
Vlinder – Duinparelmoervlinder op Ameland

Vlinder – Duinparelmoervlinder op Ameland

Vlinders zijn schubvleugelige insecten waarvan vele soorten bekend staan om hun bonte kleuren en complexe patronen op de vleugels. Hun fladdergedrag en kleurenpracht maken van hen het lievelingetje on…
Vlinder – Kommavlinder op Ameland

Vlinder – Kommavlinder op Ameland

Ameland heeft een paar heideveldjes en stukjes land met schraal gras en dat is een uitgelezen plek voor kommavlinders. Deze dikkopjes zijn kleine vlinders die een onrustige vlucht hebben en een grote…
Vlinder – Kleine vos op Ameland

Vlinder – Kleine vos op Ameland

De kleurige kleine vos vliegt volop op in Nederland. Hij is in alle regio's van het land wel te zien. De kleine vos vliegt ook op de Waddeneilanden. Je ziet hem op Ameland van harte fladderen in de tu…
Vlinder – Bruine eenstaart op Ameland

Vlinder – Bruine eenstaart op Ameland

Op de soortenkaart van nachtvlinders staat de bruine eenstaart niet veelvuldig aangestipt op Ameland, maar hij komt er voor en hij is er gezien. Vlindertellers zijn enthousiast en voegen weer een soor…
Vlinder – Distelvlinder op Waddeneiland Ameland

Vlinder – Distelvlinder op Waddeneiland Ameland

De distelvlinder is een prachtige kleurige dagvlinder die ook op Ameland vliegt, het ene jaar in grote aantallen en het andere jaar veel minder. Hij is familie van de aurelia’s, van de duinparelmoervl…
Vlinder – Klein geaderd witje

Vlinder – Klein geaderd witje

De Pieris napi, het klein geaderd witje, is een algemeen voorkomende vlinder in heel Nederland. Hij dartelt boven de gevlekte ooievaarsbek en vindt af en toe wat lekkers in de hortensia. Deze kleine w…
Vlinder – Kleine vuurvlinder uit de familie van de blauwtjes

Vlinder – Kleine vuurvlinder uit de familie van de blauwtjes

De kleine vuurvlinder dankt zijn naam aan de feloranje kleur van de vleugels. De vlinder is vliegend niet zo makkelijke te herkennen. Pas als hij gaat zitten en zijn vleugels uitgeklapt laat zien, kun…
Grote vuurvlinder - Lycaena dispar batava

Grote vuurvlinder - Lycaena dispar batava

De grote vuurvlinder is zeldzaam in Nederland. In 2015 viert het beestje een jubileum: hij werd 100 jaar geleden ontdekt in Friesland. Voor vlinderkenners en natuurbeschermers was dat destijds een sen…
Gepubliceerd door Piejet op 18-08-2012, laatst gewijzigd op 04-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Theo Kiewiet
  • Persbureau Ameland