Piejet » Specials » Asielzoekers en vluchtelingen

Asielzoekers en vluchtelingen

Asielzoekers en vluchtelingen Nederland vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra. Er zijn organisaties die zich op verschillende gebieden van de opvang en ondersteuning van asielzoekers richten. Van overheidswege is daar het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) dat belast is met de opvang en begeleiding van mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Naast het COA is er een keten van organisaties die zich met een onderdeel van de asielprocedure bezighouden.

Mensen op drift

Elke oorlog en elk gewapend conflict brengt een stroom vluchtelingen op gang die voor het overgrote deel in de regio zelf worden opgevangen. De meesten willen naar hun eigen land terugkeren zodra de orde is hersteld. Lang niet altijd lukt deze terugkeer. Voor de opvang in de regio zijn veel verschillende organisaties bezig dit in goede banen te leiden. Dit zijn organisaties van de landen waar de mensen naar toe vluchten en internationale organisaties die zich wereldwijd inzetten voor vluchtelingen, zoals het Rode Kruis.

Asiel

Ook zijn er mensen die om verschilende reden niet terug kunnen naar het land van herkomst en die zich ook liever niet in een buurland willen vestigen. Voor sommigen is het verblijf in de regio te gevaarlijk. Ook zijn er voldoende voorbeelden van mensen die uit hun land vertrekken en elders asiel aanvragen om veiligheidsredenen of economische redenen. Deze mensen worden onder één noemer asielzoekers genoemd. Asielzoekers zijn mensen die asiel hebben aangevraagd, die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de IND, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de asielaanvraag. Daar gaat een procedure van gesprekken en onderzoek aan vooraf.

Verblijf

De opvang van asielzoekers wordt geregeld in centra die AZC's, asielzoekerscentra, worden genoemd. Overal in het land staan deze AZC's. De opvangorganisatie Centraal Opvang asielzoekers, het COA, maakt over de vestiging van een AZC afspraken met de desbetreffende gemeente en organiseert de opvang. Het COA heeft niets van doen met de beoordeling van de asielaanvraag. Die twee functies zijn strikt gescheiden.

Pardon

Met enige regelmaat stelt de Nederlandse regering een pardon in; een Generaal Pardon, of een Kinderpardon. Met zo'n pardon wordt in één klap aan een grote groep mensen die aan de voorwaarden van het pardon voldoen een verblijfsvergunning gegeven. Een pardon wordt ingesteld om asielzoekers die volgens de regels grensgevallen zijn, net buiten de wet vallen of in een onmenselijke situatie zijn terechtgekomen alsnog een verblijfsvergunning te gunnen.
In deze special verzamelen we artikelen over vluchtelingen, asielzoekers, organisaties die zich bemoeien met mensen die moeten vluchten en aanverwante onderwerpen.
Marianne Vaatstra  Eiergooiers van Kollum

Marianne Vaatstra Eiergooiers van Kollum

De zestienjarige Marianne Vaatstra werd in de nacht tussen Koninginnedag en 1 mei 1999 vermoord in een weiland bij Veenklooster. Toenmalig burgemeester Piet Visser van Kollumerland haalde zich woede o…
Melilla  Spaanse exclave in Marokko en vrijhaven

Melilla Spaanse exclave in Marokko en vrijhaven

Melilla is een stukje Spanje in Marokko. Het is een Spaanse exclave aan de kust van de Middellandse Zee en officieel heet het dan ook dat het niet ìn Marokko ligt maar grenst aan dit Noord-Afrikaanse…
Het COA en de opvang van asielzoekers

Het COA en de opvang van asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoeker, kortweg bekend als het COA, vangt asielzoekers op. Dat gebeurt met rijksgeld. Het COA werkt samen met ketenpartners die zich bezighouden met de asielprocedure.…
Asielzoekers - de instroom in Nederland en AZC nieuws uitgelicht

Asielzoekers - de instroom in Nederland en AZC

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt fluctueert sterk. De opvangorganisatie COA noemt zich niet voor niets een groei- en krimporganisatie. In de eerste helft van 2014 is het aantal asiel…
Shakers - Shaking Quakers en hun meubels

Shakers - Shaking Quakers en hun meubels

Shakers, of Shaking Quakers, vormen een geloofsgemeenschap die zich in de 18de en 19de eeuw settelden in Amerika. De streng religieuze Shakers zijn beroemd geworden door hun meubels. De eenvoudige en…
Kinderpardon - generaal pardon voor kinderen en familie

Kinderpardon - generaal pardon voor kinderen en familie

De Nederlandse overheid stelde voor asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning wonen een regeling in. In de volksmond wordt dat het Kinderpardon genoemd, die…
COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers en ketenpartners

COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers en ketenpartners

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie die mensen opvangt die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Het COA beheert asielzoekerscentra in het hele land. De opvangorganisatie…
Lampedusa  Poort naar Europa

Lampedusa Poort naar Europa

Lampadusa, een eilandje in de Middellandse Zee voor de Libische en Tunesische kust, heeft sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw een reputatie opgebouwd die het liever kwijt dan rijk is. H…
Better Shelter - Vluchtelingenhuisje van Ikea

Better Shelter - Vluchtelingenhuisje van Ikea

Ikea heeft een huisje op de markt gebracht dat gebruikt kan worden voor opvang van vluchtelingen. De meubelgigant ontwikkelde het onderkomen samen met de Verenigde Naties. De barak kan op termijn de t…
Peterselie-eiland - Isla de Perejil in Straat van Gibraltar

Peterselie-eiland - Isla de Perejil in Straat van Gibraltar

Peterselie-eiland, Isla de Perejil, is een rotseilandje in de Straat van Gibraltar waar zowel Spanje als Marokko aanspraak op maakt. Vooralsnog heeft Spanje de beste papieren, maar Marokko laat het er…
Gepubliceerd door Piejet op 27-11-2013, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rijksoverheid