Piejet » Specials » Culturele hoofdstad van europa

Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden-Fryslân 2018 Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. In dat jaar worden er heel veel evenementen en activiteiten geograniseerd, in de hoofdstad van de provincie en in Fryslân. De helft van alle evenementen is in Leeuwarden en de andere helft vindt elders in de provincie plaats. Ook de Waddenzee en de Waddeneilanden doen mee met Leeuwaden-Fryslân 2018. In aanloop naar 2018 wordt er al het een en ander georganiseerd.

Blokhuispoort

Het hoofdkwartier van de organisatie bevindt zich in de Blokhuispoort, voormalig gevangeniscomplex in het midden van de stad. Deze gevangenis was de plek van handeling van 'De Overval' waar de gelijknamige film op is gebaseerd. In de Tweede Wereldoorlog werd daar een spectaculaire ontsnapping uitgevoerd door het Nederlandse verzet. Dat was op 8 december 1944. Zestig jaar later huizen er kunstenaars, een restaurant en het hoofdkwartied van LWD2018, zoals Leeuwarden-Fryslân 2018 kortweg en op Twitter met een # ervoor wordt genoemd.

Mienskip

Kernbegrip van LWD2018 is Mienskip, Fries voor gemeenschap. In het Engels wordt dat dan Community. De organisatie van LWD2018 bezigt veelvuldig Engelstalige begrippen, omdat het nu eenmaal over een internationale titel gaat en mensen met diverse moedertalen uit verschillende Europese landen moeten kunnen begrijpen waar het over gaat bij Leeuwarden Fryslân 2018. Het Fries en het Nederlands zijn de twee andere talen waarin gecommuniceerd wordt.

Drie hoofdonderwerpen

Leeuwarden-Fryslân 2018 gebruikt drie hoofdonderwerpen als kapstok voor de projecten in 2018. de onderwerpen zijn:
1. Natuur en Cultuur
2. Stad en Platteland
3. Gemeenschapszin en Diversiteit.

Projecten

Er zijn al veel projecten bekend. Hieronder noemen we een aantal:
  1. The Sea! The Sea!: Historische schepen van Tall Ships Races doen Harlingen aan;
  2. Romantic Painters of the North: het noorden als inspiratiebron van veel kunstenaars, met ondermeer aandacht voor Tames Oud;
  3. Sense of Place: Over de Waddenzee als Unesco Wereld Erfgoed, beschermd natuurgebied;
  4. King of the Meadows: over de trektocht van de grutto.

Mooiere wereld

Leeuwarden-Fryslan 2018 wil de wereld blijvend mooier maken, met cultuur als middel. De stappen die in steden en dorpen worden gezet, moeten ook na 2018 nog merkbaar zijn. Bij LWD2018 staan de Friezen zelf en hun directe omgeving centraal. Want, zegt de organisatie van LWD2018, meer bijzondere evenementen betekenen meer toeristen en dat houdt meer banen in. Dàt werkt in belangrijke mate bij aan de leefdbaarheid en de toekomst van het gebied.
Elf fonteinen – 11 Fountains van de Friese steden en LF2018

Elf fonteinen – 11 Fountains van de Friese steden en LF2018

Leeuwarden en Fryslân zijn samen de culturele hoofdstad van Europa van het jaar 2018. In dat jaar komt veel tot stand en een van die projecten bestaat uit elf fonteinen, in elke stad van de Friese Elf…
Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – De thema’s van LWD2018

Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – De thema’s van LWD2018

Leeuwarden en Friesland zijn in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Niet alleen de stad maar de hele provincie doet mee. De projecten waaieren uit vanuit Leeuwarden naar de grenzen van de provincie e…
LWD2018 - Geheimen uit bidbook Leeuwarden 2018 nieuws uitgelicht

LWD2018 - Geheimen uit bidbook Leeuwarden 2018

Leeuwarden heeft de plannen die het heeft voorbereid voor Lwd2018, het jaar waarin de Friese hoofdstad een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa is, voor de finale geheim weten te houden. Waarom wo…
Leeuwarden in finale Culturele Hoofdstad 2018 en winnaar

Leeuwarden in finale Culturele Hoofdstad 2018 en winnaar

Het is 2013. Leeuwarden wil Culturele Hoofdstad van 2018 worden en heeft in 2013 de finale bereikt. In september van dat jaar valt de beslissing welke Nederlandse stad Culturele Hoofdstad 2018 wordt.…
European Sports for All Games – regionale sporten

European Sports for All Games – regionale sporten

Op verschillende plekken in Europa worden sporten beoefend die eigen zijn aan die streek, maar waar verder weinig mensen van hebben gehoord. Het zijn leuke, spectaculaire, spannende, grappige variante…
Gepubliceerd door Piejet op 28-01-2015, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: LWD2018
  • www.blokhuispoort.nl