Piejet » Specials » Nederlandse democratie

Verkiezingen en referenda in Nederland

Verkiezingen en referenda in Nederland Een democratie is een land waar het volk regeert. Nederland en België zijn democratieën, maar niet alle Nederlanders en Belgen zitten natuurlijk op het pluche. Dat zou niet werken en daarom is er een kiesstelsel bedacht waar de burgers een volksvertegenwoordiging kiezen. Dat gebeurt op gemeentelijk, provinciaal en op landelijk niveau. In Amerika is dat bijvoorbeeld weer anders geregeld dan in Nederland. Elke democratie heeft de vertegenwoordiging op een eigen manier geregeld, waarbij bovenaan staat dat het volk kiest wie het land namens hun regeert.

Representatieve democratie

Geen enkel land dat zich democratisch noemt laat het volk politieke beslissingen nemen. Het is praktisch niet uitvoerbaar om alle burgers deel te laten nemen aan de regering. Een directe democratie is bij een groot aantal burgers onwerkbaar. Democratische landen hebben daarom een representatieve of indirecte democratie, met een volksvertegenwoordiging die door het volk gekozen wordt. De volksvertegenwoordigers nemen namens het volk de besluiten.

Verkiezingen

In Nederland zijn er drie overheidslagen, de gemeente, provincie en het land. Voor elke bestuurslaag zijn er regelmatig verkiezingen. Om de vier jaar gaan de Nederlandse kiesgerechtigden naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen, de Provinciale Staten en de leden van de Tweede Kamer. Elk democratisch land heeft zijn eigen terminologie en eigen variant van een parlementair stelsel. Zo heet de volksvertegenwoordiging in Nederland Tweede Kamer, in Frankrijk Nationale Vergadering, in Duitsland is het de Bondsdag en in België de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In Amerika vormt de Senaat de volksvertegenwoordiging.

Kenmerken

Elk democratisch ingericht land heeft zijn eigen kiesstelsel, gebruiken en inrichting. Sommige democratieën hebben een president (zoals in Amerika) en andere hebben een koninklijk staatshoofd (zoals België en Nederland). Op een aantal fronten lijken ze op elkaar en dat zijn de kenmerken van een democratie.
 • Er is een volksvertegenwoordiging, waar de bevolking voor naar de stembus mag;
 • De verkiezingen zijn vrij, eerlijk en geheim;
 • Er is een scheiding is tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht;
 • Er wordt uitgegaan van politieke gelijkheid voor alle burgers;
 • Basis van de democratie is de grondwet;
 • De democratie beschermt de vrijheid van burgers;
 • Er is een maatschappelijk middenveld met organisaties zoals de non-gouvernementele (ngo's);
 • De media zijn vrij.

Autocratie

Het tegenovergestelde van een democratie is een autocratie, waarbij de macht door één persoon wordt uitgeoefend. Voorbeeld van een autocratie is de dictatuur.

In deze special verzamelen we artikelen over verkiezingen en referenda in Nederland. Opmerkingen, aanvullingen en reacties zijn welkom. Onder elk artikel is een reactieformulier toegevoegd waar u uw opmerkingen kwijt kunt.
Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met ongeveer 3674 inwoners (2019) en een 170-voudig aantal toeristen dat jaarlijks het eiland bezoekt. In het samenwerkingsverband De Wad…
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - de uitslagen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - de uitslagen

Om de vier jaar worden de raadsleden voor de gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten gekozen door de inzittenden van die gemeenten. Het jaar 2010 was een verkiezingsjaar en 2014 is dat weer. Op 19…
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Nederland

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Nederland

In 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen, zoals die eens in de vier jaar worden gehouden. Op 19 maart van dat jaar werd in bijna alle gemeenten gestemd voor de gemeenteraad. De opkomst was historisc…
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - de uitslag op Ameland

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - de uitslag op Ameland

Het was een spannende verkiezing op Ameland, die 21ste maart 2018. Zes partijen deden mee om zetels te bemachtigen in de gemeenteraad van elf vertegenwoordigers: vijf gevestigde partijen en een nieuwk…
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Stemwijzer Ameland

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Stemwijzer Ameland

Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met iets meer dan 3600 inwoners en jaarlijks ongeveer 600.000 toeristen. Het gemeentehuis staat aan de Jelmeraweg in Ballum. Ameland werk…
Montesquieu en de scheiding der machten

Montesquieu en de scheiding der machten

Montesquieu was filosoof die leefde in de zeventiende en achttiende eeuw. Hij dacht veel na over de verschillende organisaties van volken en gemeenschappen en de machten die daarbij optreden. Zijn the…
Raadgevend referendum en het associatieverdrag met Oekraïne

Raadgevend referendum en het associatieverdrag met Oekraïne

In Nederland kun je onder bepaalde condities een raadgevend referendum starten. Met zo’n referendum heeft de Nederlandse bevolking de gelegenheid aan te geven of zij het eens is met een aangenomen wet…
Tweede Kamerverkiezingen 2017 – Uitslag en bijzonderheden

Tweede Kamerverkiezingen 2017 – Uitslag en bijzonderheden

Het zijn bijzonder spannende verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Donald Trump is net aan de macht in Amerika en de grote vraag voor de verkiezingen is of ook in Nederland het populisme…
Gepubliceerd door Piejet op 12-04-2017, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/ Geraadpleegd op 8 april 2017
 • https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wt6/verkiezingen_provinciale_staten Geraadpleegd op 8 april 2017
 • https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/kenmerken-representatieve-democratie/ Geraadpleegd op 8 april 2017
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Autocratie Geraadpleegd op 8 april 2017