Piejet » Specials » Amelandmedia

Medialand Ameland

Medialand Ameland Het Waddeneiland Ameland is het lievelingetje van vele media. Op het eiland zelf is men volop actief met alle facetten van de nieuwsvoorziening en vanaf het vasteland komt men graag op het eiland voor een reportage. Ameland met kranten dicht geplakt? Dan moeten we toch wel terug naar de tijd van voor de drukpers... en in die tijd waren er geen kranten. Ameland is, net als alle Waddeneilanden, altijd een gemeenschap geweest met de blik naar binnen en zeker ook naar buiten. Er was contact via scheepvaart en op het eiland was er de leugenbank of 'beu's', de straathoek waar de eilanders even samenklitten om de gebeurtenissen op het eiland door te spreken. Met kranten dichtgeplakt? Dat is het nooit geweest en zal het nooit worden ook.

Medialandschap

Deze special verhaalt over het eilander medialandschap. Wat is er op het eiland aan media, welke media gebruiken het eiland Ameland voor een item, welke media gebruiken Amelanders om hun onderwerp in de publiciteit te krijgen en wat levert alle media-aandacht op. Diverse aspecten van deze bedrijfstak in relatie tot het eiland komen aan bod.

Penny's Shadow

We gaan het hebben over Ameland als decor en set van een film in het artikel Ameland en Penny's Shadow. Voor meer over de film kunt u de Special over Ameland en Penny's Shadow er nog even bij pakken. Daarin staan diverse onderwerpen die betrekking hebben op de opnames, het decor, de sets, het tweede leven van de set, de premières en interessante feiten. En Ameland was vaker de plek waar een film werd opgenomen. U leest het in Waddeneilanden in films en op tv.

Soorten media

We laten u kennismaken met de media die op het eiland actief zijn in Ameland en de Media. U leest over de kranten, de televisie, de radio en de nieuwe media die actief zijn op de Ouwe Pôlle.

Meer media onderwerpen

  • U kunt lezen over Piet Paulusma, die regelmatig vanaf het eiland zijn weerpraatje houdt. Het fenomeen verdient een verhaal apart. We loodsen u het land van de Smartphone applicaties over Ameland en pikken de pareltjes uit de vloedstroom van apps.
  • We brengen de uitgevers en hun uitgaven over het eiland onder uw aandacht.

Deze special over Medialand Ameland wordt langzamerhand aangevuld. Houd hem dus in de gaten.
Ameland in 2008 - Jaar van het Trotseerloodje recensie

Ameland in 2008 - Jaar van het Trotseerloodje

Ameland in 2008 is het eerste jaarboek over het eiland, waartoe Ameland Pers uitgeverij het initiatief nam. ‘Ameland in 2008, het eiland twaalf maanden in het nieuws,’ is de titel. Twaalf maanden lang…
Friesch Dagblad – Christelijk regionaal dagblad

Friesch Dagblad – Christelijk regionaal dagblad

Het Friesch Dagblad is een krant die vanuit de christelijke overtuiging gemaakt wordt. De journalistiek van het Friesch Dagblad staat vanuit die achtergrond in dienst van het goede zoals dat in de chr…
NL Awards voor regionale omroepen van RPO

NL Awards voor regionale omroepen van RPO

Regionale omroepen kunnen meedingen naar de NL Award. De NL Award verkiezing wordt uitgeschreven door ROOS, Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, een initiatief van hoofdredacteuren van…
Social Media en de Nederlandse gemeenten

Social Media en de Nederlandse gemeenten

Social media krijgen een steeds grotere rol bij de communicatie van gemeente naar haar inwoners. Toch laten veel gemeenten kansen liggen door te weinig interactief te communiceren en hun 'oren' en 'og…
Social Media – Negatieve kanten van Facebook en platforms

Social Media – Negatieve kanten van Facebook en platforms

Social media zijn ‘in.’ In het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw doen bijna alle pubers iets met social media en niet alleen pubers. We zitten op Twitter, Facebook, Super of Wats app en de…
Noordelijke Dagblad Combinatie: NDC Mediagroep

Noordelijke Dagblad Combinatie: NDC Mediagroep

De Noordelijke Dagblad Combinatie geeft diverse bladen uit in het noorden van het land. Ondermeer de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en Nieuwsblad Noord Oost Friesland vallen onder de…
Antje & Betje, de stripzussen van Ameland

Antje & Betje, de stripzussen van Ameland

Antje & Betje zijn twee eigentijdse en eigenwijze niet meer zo jonge zussen van Ameland. Ze becommentarierden jarenlang de actualiteit en vergaapten zich aan alle evenementen op het eiland. Maar de be…
De Terschellinger - krant en weekblad van het eiland

De Terschellinger - krant en weekblad van het eiland

De Terschellinger is het weekblad van Terschelling, een uitgave van De Eiland-Pers. De redactie werd 27 jaar lang gevoerd door Gerard Muiser. In januari 2013 nam hij afscheid. De krant bestaat net zo…
GPD, Geassocieerde Pers Diensten voor regionale dagbladen

GPD, Geassocieerde Pers Diensten voor regionale dagbladen

De GPD, Geassocieerde Pers Diensten bestaat sinds 1 januari 2013 niet meer. Vanaf die datum moeten de regionale kranten het zonder de persdienst stellen, waar een redactie en een netwerk aan freelance…
Leeuwarder Courant - Dagblad van de provincie Friesland

Leeuwarder Courant - Dagblad van de provincie Friesland

Leeuwarder Courant is sinds 1752 de grootste krant van Friesland en opereert altijd nog onder dezelfde naam. De krant wordt kortweg LC genoemd. Het grootste deel van de krant is in het Nederlands, maa…
Applicaties voor de smartphone

Applicaties voor de smartphone

In Nederland heeft bijna iedereen een smartphone, een handige mobiele telefoon met vele mogelijkheden tot communicatie, informatie en ontspanning. Voor de smartphones zijn duizenden applicaties ontwik…
Piet Paulusma op Ameland

Piet Paulusma op Ameland

Piet Paulusma, de beroemde weerman van SBS6, Omroep Max en Omrop Fryslân, verschijnt in het hele land op locatie om zijn weerpraatje te houden. Via zijn website kun je een aanvraag indienen. Paulusma…
Media op Ameland - nieuws van het eiland

Media op Ameland - nieuws van het eiland

Ameland is een door water omringd gebied, maar dat betekent niet dat het verstoken blijft van nieuws. Het wereld nieuws worden luid en duidelijk ontvangen op het eiland, niet in de laatste plaats vanw…
Ameland in 2010 - Jaar van Penny's Shadow recensie

Ameland in 2010 - Jaar van Penny's Shadow

Na ‘Ameland in 2008,’ ‘Ameland in 2009,’ is ‘Ameland in 2010’ het derde nummer in de serie ‘Ameland in …’ De eilander uitgeverij zet de serie consequent door en de eilanders en gasten kunnen genieten…
Ameland in 2011 - Jaar van de lustrums en jubilea recensie

Ameland in 2011 - Jaar van de lustrums en jubilea

De uitgeverij op Ameland, Ameland Pers uitgeverij, geeft sinds 2009 jaarboeken van Ameland uit. De vierde in die serie is ‘Ameland in 2011, het eiland twaalf maanden in het nieuws.’ De uitgave ‘Amelan…
Ameland in 2009 - Jaar van de Bultrug recensie

Ameland in 2009 - Jaar van de Bultrug

Ameland in 2009 is het tweede deel in de serie jaarboeken over het eiland. Met de nummer twee is een serie geboren. Twaalf maanden lang stond het eiland met foto’s en nieuwsberichten in the picture en…
Waddeneilanden in films en op televisie

Waddeneilanden in films en op televisie

De Waddeneilanden worden vaak gebruikt als filmlocaties voor films en tv-series. De Nederlandse en ook de Waddeneilanden van Duitsland en Denemarken zijn daarvoor dankbare locaties. Bekende, succesvol…
Gepubliceerd door Piejet op 04-07-2012, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Persbureau Ameland