Piejet » Specials » Ijsselmeer

Zuiderzee en IJsselmeer

Zuiderzee en IJsselmeer Het IJsselmeer is ontstaan na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932. Door de Afsluitdijk liepen de kustplaatsen rond de Zuiderzee geen gevaar meer bij stormen. Dat was voor de afsluiting van de zee wel anders. Voor de afsluiting via de Afsluitdijk hadden de kustgebieden rond de Zuiderzee regelmatig last van stormvloeden. De stromvloed van 1916, met veel slachtoffers en schade in ondermeer Marken, was de aanleiding voor de afsluiting.

IJsselmeer

Met de Afsluitdijk werd het grootste deel van de Zuiderzee omgedoopt tot IJsselmeer en het noordelijkste deel werd toegevoegd aan de Waddenzee. De Zuiderzee zelf ontstond ook door een stormvloed. Dat was in het begin van de dertiende eeuw na Christus. Zeewater stroomde destijds het Almaere binnen. Het IJsselmeeer heeft kusten in verschilende provincies. Friesland, Flevoland en Noordholland en is met z'n 1100 km² het grootste meer van Nederland. Het diepste punt ligt voor Lelystad en is 9,5 meter beneden NAP.

Vismigratierivier

Door de afsluiting werd het zoute zeewater langzam eerst brak en daarna zoet. Het IJsselmeer is nu een zoetwater meer. Dat zoete water wordt aangevoerd door de Vecht en de IJssel en dan vooral door de IJssel, de rivier waar het meer naar genoemd is. De IJssel krijgt het water op haar beurt weer vooral van de Rijn.

Een nieuw plan is de vismigratierievier met vispassage die vissen de gelegenheid moet bieden om van zout naar zoet water te migreren en weer terug. Trekvissen kunnen dan hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Spiering, bot en paling kunnen dan weer terugkeren in het IJsselmeer.

Marker Wadden

In 1976 werd met de Houtribdijk het Markermeer afgesplitst van het IJsselmeer. In dat Markermeer zijn kunstmatig eilanden aangelegd die Marker Wadden worden genoemd. Langs het IJsselmeer liggen vele mooie vissersplaatsen die een toeristische trekpleister zijn. Marken, Voldendam, Urk, Enkhuizen, Hoorn en Hindeloopen zijn een paar voorbeelden. Ze hebben alle een visserijgeschiedenis uit de tijd dat Het IJsselmeer nog niet afgesloten was. In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wordt over die geschiedenis verhaalt.
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen  Schatkamer van de Zuiderzee

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen Schatkamer van de Zuiderzee

Nederland barst van de musea, de ene nog interessanter en mooier dan de andere. Het Zuiderzeemuseum in Enhuizen is daar een van. Het is een museum onderdak met daarbij een openluchtmuseum en een werkg…
Visserstruien - elk dorp zijn eigen trui

Visserstruien - elk dorp zijn eigen trui

In het boek Visserstruien beschrijft Stella Ruhe truien uit 40 Nederlandse vissersplaatsen. De schrijfster maakte een heel project van het verzamelen van sterke verhalen en de patronen, die ze bundeld…
Wereldvismigratiedag - Dag van de Vismigratie

Wereldvismigratiedag - Dag van de Vismigratie

Elk jaar wordt in april of mei een bijzondere dag gevierd: het is dan Wereldvismigratiedag. Over de hele wereld is er dan extra aandacht voor vismigratie met honderden activiteiten. Ze worden georgani…
Urk  voormalig eiland in de Zuiderzee

Urk voormalig eiland in de Zuiderzee

Urk was eens een eiland in de Zuiderzee. Tegenwoordig is het een deel van de Noordoostpolder en via de weg te bereiken. Het is met het mooie oude centrum, de levendige haven, de strandjes, de vuurtore…
Foto in Volendams kostuum  Foto de Boer

Foto in Volendams kostuum Foto de Boer

In de tweede helft van de negentiende eeuw wisten vele kunstenaars Volendam te vinden. Café Spaander hangt nog altijd vol met kunstwerken. De schilders en tekenaars werden geïnspireerd door het klassi…
Marker Wadden  eilanden in de Markermeer nieuws uitgelicht

Marker Wadden eilanden in de Markermeer

Marken Wadden zijn eilanden in het Markermeer. Het is een project van kunstmatige eilanden in wat voorheen de Zuiderzee en daarna het IJsselmeer was. Dit deel van het IJsselmeer heet Markermeer, waar…
Gepubliceerd door Piejet op 27-03-2016, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer geraadpleegd op 26 maart 2016
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee geraadpleegd op 26 maart 2016
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed_van_1916 geraadpleegd op 26 maart 2016