Piejet » Specials » Taalbijzonderheden

Taal en taal bijzonderheden

Taal en taal bijzonderheden Taal kent vele taalliefhebbers, mensen die hechten aan mooi taalgebruik en plezier vinden in mooie zinnen en fraaie woorden. Over taal en taalgebruik is wel het een en ander te schrijven.

Mooie zinnen

Naast mooie zinnen en fraaie woorden, zijn er heel veel spelletjes en puzzels te doen met taal. Wat te denken van Scrabble, het aloude letter- en woordspel dat op een bord met houten schijfjes met letters erop wordt gespeeld. Het spel combineert plezier van een gezelschapsspel aan de liefde voor woorden en schier onmogelijke lettercombinaties die hoge woordwaarde opleveren. Wat denk je van 'walnoottussenschotjestheepot'?

Twittercolumn

In het digitale tijdperk ontstaan nieuwe taalspelletjes en versvormen. De twittercolumn is een uitwas van de social media. Via twitter worden ultra-korte columns verspreid, die met één touch op het smartphoneschermpje de wereld in kan worden gestuurd.

Fries

De Friese taal is een regionale taal, die verwant is aan het Fries dat bijvoorbeeld in Duitsland wordt gesproken. Het Nordfriisk Instituut doet werk om het Fries te bestuderen en levend te houden. Het instituut schrijft ondermeer prijsvragen uit om de taal op een leuke manier onder de aandacht te brengen.
Het Fries dingt ook naar een plekje op de Werelderfgoedlijst voor Immaterieel Erfgoed.

Het zijn slechts een paar voorbeelden waar we artikelen over laten verschijnen. Er volgen meer aspecten van de taal die we via deze weg onder de aandacht zullen brengen.
Hand- en vingersymbolen - van 'Oké' tot 'Grijze Wolven'

Hand- en vingersymbolen - van 'Oké' tot 'Grijze Wolven'

We kunnen spreken met onze handen en vingers. Niet alleen ondersteunen gebaren de woorden die we zeggen, maar ze vormen ook een eigen symbolentaal. De taal die de handen spreken is bekend van dove men…
Pangram - alle letters van het alfabet in één zin

Pangram - alle letters van het alfabet in één zin

Het is een kunst om een pangram te schrijven, om het hele alfabet in één zin te wurmen. Het is een letterpuzzel. Sommigen maken er een sport van en er worden prijsvragen uitgeschreven voor de mooiste…
Moaiste Fryske Wurd – het mooiste Friese Woord

Moaiste Fryske Wurd – het mooiste Friese Woord

Het Fries krijgt een eigen ‘groene boekje.’ Volgens planning verschijnt het in 2015. Er komt ook een woordenlijst met oude en nieuwe Friese woorden. Sinds 2010 is er een verkiezing van Moaiste Fryske…
Harlinges mien taaltsje - dialect van Harlingen

Harlinges mien taaltsje - dialect van Harlingen

Het Harlinges wordt gesproken in Harlingen. Het is een Stadsfries dialect, dat overeenkomsten vertoont met het Liwwaddes, Bildts en Amelands. In Harlingen is een werkgroep aan het werk gegaan om het H…
Morgenster - Homoniem, woord met meerdere betekenissen

Morgenster - Homoniem, woord met meerdere betekenissen

Bij het begrip morgenster komen er diverse betekenissen naar boven. Het is een ster, een plant, het staat voor Maria, Jezus en de duivel, een wapen en een bastion. Het is ook nog eens een vlag en een…
Johan Cruijff – uitspraken van een groot voetballer

Johan Cruijff – uitspraken van een groot voetballer

Nederlands meest bekende voetballer Johan Cruijff, was niet alleen een begenadigd voetballer en niet alleen vakkundig voetbalcommentator, maar ook een mooie spreker. De snuif die Cruijff tussen zijn z…
Immaterieel werelderfgoed - Friese taal en cultuur

Immaterieel werelderfgoed - Friese taal en cultuur

Immaterieel erfgoed zijn gebruiken en traditionele feesten die onderdeel uitmaken van het leven van bepaalde groepen mensen, die we graag willen behouden en doorgeven aan generaties die komen. Er is e…
Vier je vrije taal – Fier dyn frije taal

Vier je vrije taal – Fier dyn frije taal

Vier je vrije taal is een taalproject van Frysk en Frij dat is opgezet in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. In elke taal en in elk dialect mogen kinderen van de basisscholen i…
Woord van het jaar - verkiezing Onze Taal en Van Dale

Woord van het jaar - verkiezing Onze Taal en Van Dale

Jaarlijks wordt er een woord van het jaar gekozen. Genootschap Onze Taal organiseert daarvoor een verkiezing. Het Nederlandse taalgebied verkeert in de gelukkige omstandigheid dat ook Van Dale, de uit…
Google-Doodle - Doodling met Google-logo op de startpagina

Google-Doodle - Doodling met Google-logo op de startpagina

Google heeft naam gemaakt met de tekeningetjes die van de letters van Google worden gemaakt of de letters versieren en die inspelen op de actualiteit. Het zijn de zogenaamde doodles, verrassende aanpa…
Fries en Frysk – een rijkstaal

Fries en Frysk – een rijkstaal

De taal die in de provincie Fryslân wordt gesproken is een officiële taal. Het Fries heeft zelfs een eigen wet, de Wet gebruik Friese taal. Daarin staan regels over het gebruik van het Fries in het be…
Twicht – het Twittergedicht

Twicht – het Twittergedicht

Een Twicht is een gedicht in de vorm van een Tweet. Het is de evenknie van de Twittercolumn, maar dan in dichtvorm. Tresoar en Stichting It Fryske Boek schrijven sinds 2010 een Twichtwedstrijd uit ter…
Friese Twitterdag – Fryske Twitterdei in memmetaal

Friese Twitterdag – Fryske Twitterdei in memmetaal

Praat mar Frysk organiseert in april de Fryske Twitterdei, de Friese Twitterdag. De dag is in 2012 voor de eerste keer georganiseerd en is sindsdien een jaarlijkse twitterdag in Friese taal en dialect…
Dag van de Talen - Europese Dag van de Talen

Dag van de Talen - Europese Dag van de Talen

Eens in het jaar is er een Dag van de Talen. We kennen het fenomeen in Europa sinds 2001, het jaar dat werd uitgeroepen als Europees Jaar van de Talen. De Dag van de Talen wordt dan ook de Europese Da…
Twittercolumn - een ultra kort verhaal in 140/ 280 tekens

Twittercolumn - een ultra kort verhaal in 140/ 280 tekens

Een twittercolumn is een kort verhaaltje, afgesloten met hashtag (#) en het woord twittercolumn, over een observatie, gevoel of gebeurtenis. Een twittercolumn wordt gepubliceerd op het social media pl…
Gepubliceerd door Piejet op 16-03-2013, laatst gewijzigd op 19-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Persbureau Ameland