Piejet » Specials » Waddenzee

Waddeneilanden en de Waddenzee

Waddeneilanden en de Waddenzee De Waddeneilanden zijn omringd door water. Aan de noordkant door de Noordzee en aan de zuidkant door de Waddenzee. Via een veerboot over de Waddenzee komt de verbinding tussen eiland en vasteland tot stand. De eilanden leven met de Waddenzee, die soms woest en gevaarlijk en dan weer kalm en van een onbeschrijflijke schoonheid is. Het is het gebied waar zeehonden thuishoren en waar de bruinvis zwemt.

Binnenzee

In deze special laten we u kennismaken met de Waddenzee, het water, de dieren en de planten en het belang daarvan voor de Waddeneilanden. De Waddenzee is een binnenzee tussen enerzijds de Waddeneilanden en anderzijds het vasteland. De Waddenzee strekt zich uit van Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken.

Economisch

De Waddenzee heeft een grote ecologische waarde.
De Waddenzeeheeft ook economische waarde. Er wordt in het wad naar aardgas geboord en dat gas wordt gewonnen via stations aan de rand van het wad.

Genieten

De Waddenzee is er om van te genieten, om in te recreëren, om op te varen, om in te werken en om in te leven. De Waddenzee is een onderdeel van Werelderfgoed Waddengebied. Over die verschillende aspecten gaan de verhalen in Waddeneilanden en de Waddenzee.
Big Five van de Waddenzee - vijf grote dieren dichtbij

Big Five van de Waddenzee - vijf grote dieren dichtbij

De Waddenzee is een getijdengebied dat uniek is in de wereld. Niet voor niets werd het in 2009 bestempeld als Werelderfgoed. In eerste instantie gold dat voor het Nederlandse en Duitse deel van de Wad…
Bultrug op Ameland - walvis op het strand

Bultrug op Ameland - walvis op het strand

Regelmatig spoelen er grote zeezoogdieren aan op de Waddeneilanden. De ene keer is het een zeehond, dolfijn of bruinvis, dan weer spoelt er potvis, dwergvinvis of walrus aan. In oktober 2009 lag er ee…
Waddeneilanden in films en op televisie

Waddeneilanden in films en op televisie

De Waddeneilanden worden vaak gebruikt als filmlocaties voor films en tv-series. De Nederlandse en ook de Waddeneilanden van Duitsland en Denemarken zijn daarvoor dankbare locaties. Bekende, succesvol…
Zuidwalvulkaan en geothermie

Zuidwalvulkaan en geothermie

Een van de geheimen van de Waddenzee is de Zuidwalvulkaan. Je ziet hem niet, maar hij ligt er wel, op enkele kilometers afstand van Vlieland en Terschelling, tussen de eilanden en Harlingen in. Hij li…
Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoed

Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoed

De Waddenzee is een bijzonder natuurgebied, waar mens en dier samenleven en waar de getijden en stroming een bijzonder landschap vormen dat dagelijks verandert. Het in- en uitstromende water vormt zan…
Waddentoernooi op de Nederlandse Waddeneilanden

Waddentoernooi op de Nederlandse Waddeneilanden

Het Waddentoernooi is een jaarlijks sportief treffen tussen de vijf Waddeneilanden. Om de beurt is een van de eilanden gasteiland en organiseren Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonniko…
Van Helsdeur tot Duivels Hoorn van Pieter de Vries

Van Helsdeur tot Duivels Hoorn van Pieter de Vries

Pieter de Vries van Texel maakte een prachtig fotoboek over het Waddengebied van Helsdeur tot Duivels Hoorn van het westelijke deel naar het oostelijk deel van de Waddenzee. En dat is meteen ook de ti…
Verdrinken en primaire verdrinking - Preventie en EHBO

Verdrinken en primaire verdrinking - Preventie en EHBO

Verdrinking betekent dat het slachtoffer ademhalingsproblemen heeft gekregen als gevolg van onderdompeling in een vloeistof. Meestal zal dit water zijn. Verdrinking ziet er bij lange na niet uit zoals…
De kleuren van het wad - het boek van Kester Freriks recensie

De kleuren van het wad - het boek van Kester Freriks

De kleuren van het wad is een boek van Kester Freriks. Het boek heeft als ondertitel: Van bedreigde zee tot werelderfgoed. Het beschrijft de geschiedenis, het heden en geeft een doorkijkje naar de toe…
De Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboek recensie

De Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboek

Nergens ter wereld, De Wadden; zo heet het fotoboek over het waddengebied van Toon Fey dat in juni 2014 uitkwam. Fey wilde een waddenboek maken dat heel anders zou zijn dan alle andere. En dat is gelu…
Zeegras in de Waddenzee – zeegrasherstelproject

Zeegras in de Waddenzee – zeegrasherstelproject

Zeegras kwam vroeger veel voor in de Nederlandse Waddenzee. Nederlanders vulden hun matrassen met de gedroogde versie, maar sinds de jaren dertig is dat gebruik en het zeegras vrijwel verdwenen. In 20…
Waddenweer – meer zonuren op de Waddeneilanden

Waddenweer – meer zonuren op de Waddeneilanden

De Waddeneilanden zijn heerlijke oorden om naartoe te reizen. Je vindt er een fijne veerverbinding – de vakantie begint al op de veerboot – volop fietsenverhuurbedrijven, gezellige dorpen, knisperende…
Waddeneiland Sylt – Bezienswaardigheden

Waddeneiland Sylt – Bezienswaardigheden

Sylt is een Duits Waddeneiland dat grenst aan het werelderfgoed Waddenzee en tussen het Deense eiland Rømø en de Duitse eilanden Amrum en Föhr in ligt. Sylt is het meest noordelijke van een snoer van…
Waddeneiland Sylt en de Eerste en Tweede Wereldoorlog

Waddeneiland Sylt en de Eerste en Tweede Wereldoorlog

Het Duitse Waddeneiland Sylt heeft een merkwaardige oorlogsgeschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog ging de business op Sylt namelijk gewoon door. Er werd verhuurd, er werd vakantie gevierd, er werden…
Waddeneiland Sylt - kuureiland voor badgasten

Waddeneiland Sylt - kuureiland voor badgasten

Het Duitse Waddeneiland Sylt heeft zich meer dan welk Waddeneiland ook op de badgasten gestort en zich geprofileerd als kuureiland. Het eiland is ook bekend om zijn naaktstranden. In de loop van de tw…
Gevlekte gladde haai in Noordzee en Waddenzee

Gevlekte gladde haai in Noordzee en Waddenzee

In de Noordzee zwemmen verschillende soorten haaien, al zijn dit niet de haaien die we kennen van de film ‘Jaws’. Die witte haai of mensenhaai, die nog wel eens in een ledemaat van een zwemmer of surf…
Wadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de Waddenzee

Wadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de Waddenzee

De Waddenzee heeft een officiële herdenkingsmunt, geslagen in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Op 10 juni 2016 werd de ceremoniële Eerste Slag verricht in het bijzijn van de directeur van d…
Werelderfgoed Waddenzee – Unesco Worldheritage

Werelderfgoed Waddenzee – Unesco Worldheritage

De Waddenzee van Nederland en Duitsland staat sinds 2009 op de Unesco werelderfgoedlijst van natuurlijk erfgoed. Denemarken was toen nog niet zover, maar het land wilde op termijn wel aansluiten. In 2…
Eten van het wad: oester, garnaal, kokkel, mossel & alikruik

Eten van het wad: oester, garnaal, kokkel, mossel & alikruik

De Waddenzee is werelderfgoed en dat is niet voor niets. Er zijn vele diersoorten te zien en een tocht naar het wad is een belevenis op zich. Midden op het wad is de stilte te ervaren, zoals die in de…
Zeeboek - Determinatietabellen voor kustflora en -fauna recensie

Zeeboek - Determinatietabellen voor kustflora en -fauna

Zeeboek - Determinatietabellen voor de flora en fauna van de Nederlandse kust. De veldgids is in een geheel herziene versie, die in 2014 opnieuw is uitgebracht. Dertig jaar eerder verscheen de eerste…
Holwerd – dorp in Noordoost Friesland

Holwerd – dorp in Noordoost Friesland

Holwerd is een dorp in noordoost Friesland, aan de voet van de veerdam naar Ameland. Het is een dorp op zo'n korte afstand van de dijk, dat je de Waddenzee kunt ruiken. Het is een uitvalsbasis voor me…
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee - het tweede lustrum in 2019

UNESCO Werelderfgoed Waddenzee - het tweede lustrum in 2019

De Waddenzee, het Duitse en Nederlandse deel, mag zich sinds 2009 Werelderfgoed noemen. In 2014 wordt het eerste lustrum van de erkenning tot Werelderfgoed en vermelding op de werelderfgoedlijst van d…
Vissen en wadexcursie met wadgids Harmen Wijnberg

Vissen en wadexcursie met wadgids Harmen Wijnberg

Ameland had jarenlang geen beroepsmatige visserij meer. Waar voorheen vissers samen met de boeren voor inkomen op het eiland zorgden, zijn de laatste beroepsvissers in de 20ste eeuw gestopt. Het ambac…
De Verdronken paarden Ameland in stripalbum

De Verdronken paarden Ameland in stripalbum

Het verhaal van de verdronken reddingbootpaarden vormt een belangrijk deel van het verhaal van Penny’s Shadow, de film die in 2010 op Ameland werd opgenomen en op 5 juni 2011 in Amsterdam première gin…
Feugelpôlle op Ameland - Pleisterplaats van sterns

Feugelpôlle op Ameland - Pleisterplaats van sterns

De Feugelpôlle op Ameland is een deel van een kwelder waar in het voorjaar duizenden vogels broeden. Sinds het einde van de 20ste en begin van de 21ste eeuw is de kwelder kleiner geworden. In 2012 sta…
Zeegras in de Waddenzee - indicator voor kwaliteit

Zeegras in de Waddenzee - indicator voor kwaliteit

Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol met zeegras. Er bloeide zelfs een bedrijfstak, die zeegras verwerkte tot matras- en kussenvulling of het leverde aan dijkwerkers voor versteviging v…
Gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee

Gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee

Zeehonden komen in Nederland het meest voor in de Waddenzee. In de Ooster- en Westerschelde zien we ze ook. De zeezoogdieren met hun guitige kop en grote ogen hebben hun uiterlijk mee, maar het zijn e…
KNRM – langs de kust van Nederland en Ameland

KNRM – langs de kust van Nederland en Ameland

De KNRM is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, een stichting die kosteloos mensen te hulp schiet die op het water in de problemen zijn geraakt. Ameland kent twee reddingstations van de KN…
KNRM – Kapseizen van reddingboot Anna Margaretha

KNRM – Kapseizen van reddingboot Anna Margaretha

Reddingboot Anna Margaretha van het reddingstation Ballumerbocht op Ameland maakte in 2006 een levensgevaarlijke situatie mee. De boot kapseisde. De Anna Margaretha is een boot van het type Arie Visse…
Waterhoos boven Waddenzee en Noordzee

Waterhoos boven Waddenzee en Noordzee

Regelmatig, vooral in de zomer, is er een slurf onderaan een wolk te zien. Het is een hoos en als die hoos boven water hangt en water opslurpt, dan spreken we van een waterhoos. Vanaf Ameland zijn ze…
Feugelpôlle als natuurlijke klimaatbuffer

Feugelpôlle als natuurlijke klimaatbuffer

De feugelpôlle, Amelands voor vogel kwelder, op de westerkwelder bij Hollum op Ameland is een bijzonder stukje natuur. Duizenden vogels broeden er op enkele meters afstand van het fietspad dat onderaa…
Waddenzee Werelderfgoed in Fotopedia en Heritage App

Waddenzee Werelderfgoed in Fotopedia en Heritage App

Het Werelderfgoed Waddenzee had foto's in Fotopedia Heritage. Fotopedia en UNESCO bundelden een verzameling foto’s in een applicatie die de werelderfgoed locaties van de hele wereld liet zien. De Wadd…
Regiecollege Waddengebied (RCW)

Regiecollege Waddengebied (RCW)

In het waddengebied wonen vele mensen en werken diverse overheden en organisaties die allemaal wat te zeggen hebben over welke kant het met het waddengebied op moet. Om alle plannen en besluiten te re…
Waddenfonds: subsidiepot voor het waddengebied

Waddenfonds: subsidiepot voor het waddengebied

In 2007 is het Waddenfonds opgericht om de Waddenzee duurzaam te beschermen, het natuurgebied te behouden en om te stimuleren dat het unieke open landschap behouden blijft. Projecten die passen bij de…
Waddengoud: Keurmerk producten en diensten uit waddengebied

Waddengoud: Keurmerk producten en diensten uit waddengebied

Goudeerlijk genieten, dat promoot Waddengoud. Waddengoud is een keurmerk dat gegeven wordt aan producten die in het waddengebied geproduceerd worden en aan diensten die in datzelfde gebied geleverd wo…
Waddeneilanden op Vakantiebeurs in Utrecht

Waddeneilanden op Vakantiebeurs in Utrecht

Elk jaar is er een meerdaagse vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De VVV’s van de Waddeneilanden zijn present. De Vakantiebeurs is het begin van een vakantie en een dagje uit op zich. Verschille…
Waddeneiland Ameland – Paarden Eiland

Waddeneiland Ameland – Paarden Eiland

Op Ameland zie je heel veel paarden. Ze worden hier en daar nog gebruikt voor het boerenwerk en de andere paarden zijn om op te rijden of mee te mennen. En dan heb je natuurlijk nog de paardenreddingb…
Ringen en zenderproeven met dieren

Ringen en zenderproeven met dieren

Vogels met ringen om de poten en zeehonden met zenders om de nek zien er niet fraai uit. Het mooiste is toch een niet door onderzoeksdrift van de mens aangekleed, maar natuurlijk dier. Vanwege de wens…
Dodemansduim – Koraal in Zeeland en op de Waddeneilanden

Dodemansduim – Koraal in Zeeland en op de Waddeneilanden

Dodemansduim is een koraalsoort die voorkomt in de Nederlandse wateren. Vooral in de Zeeuwse deltagebied treffen duikers de koraal aan. Op de Waddeneilanden spoelt sporadisch een stuk dodemansduim aan…
Film 'Wad – Overleven op de grens van water en land'

Film 'Wad – Overleven op de grens van water en land'

Filmmaker Ruben Smit, bekend van de film ‘De Nieuwe Wildernis’ over de Oostvaardersplassen, werkte vijf jaar aan een film over de Waddenzee. Het resulteerde in de film 'Wad', die de ondertitel ‘Overle…
Gepubliceerd door Piejet op 07-06-2012, laatst gewijzigd op 01-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
  • Persbureau Ameland