Piejet » Mens en Samenleving: Pagina 10
Over Waddeneilanden, werelderfgoed en alles er omheen
Artikelen 91 - 100 van 276 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Fries en Frysk  een rijkstaal

Fries en Frysk een rijkstaal

De taal die in de provincie Fryslân wordt gesproken is een officiële taal. Het Fries heeft zelfs een eigen wet, de Wet gebruik Friese taal. Daarin staan regels over het gebruik van het Fries in het be… Communicatie, Friesland, 01-05-2013
Friesch Dagblad naar de NDC nieuws uitgelicht

Friesch Dagblad naar de NDC

De zelfstandige christelijke krant Friesch Dagblad schuift op 1 juli 2013 noodgedwongen aan bij de concurrerende Leeuwarder Courant. Meer dan honderd jaar bestonden ze samen als twee afzonderlijke dag… Communicatie, Amelandmedia, 03-07-2013
Friesch Dagblad  Christelijk regionaal dagblad

Friesch Dagblad Christelijk regionaal dagblad

Het Friesch Dagblad is een krant die vanuit de christelijke overtuiging gemaakt wordt. De journalistiek van het Friesch Dagblad staat vanuit die achtergrond in dienst van het goede zoals dat in de chr… Communicatie, Friesland, 18-05-2013
Friese Persprijs

Friese Persprijs

De Friese Persprijs wordt jaarlijks, met een kleine onderbreking van een paar jaar, uitgereikt aan iemand die een rol heeft gespeeld in het Friese nieuws zonder de pers te schuwen. Doutzen Kroes heeft… Communicatie, Media, 12-02-2013
Friese Twitterdag  Fryske Twitterdei in memmetaal

Friese Twitterdag Fryske Twitterdei in memmetaal

Praat mar Frysk organiseert in april de Fryske Twitterdei, de Friese Twitterdag. De dag is in 2012 voor de eerste keer georganiseerd en is sindsdien een jaarlijkse twitterdag in Friese taal en dialect… Communicatie, De Dag van ..., 17-04-2014
Fukushima en de dreiging van een lekke kerncentrale

Fukushima en de dreiging van een lekke kerncentrale

Fukushima, de oververhitte kernreactor in Japan, stelt het land en de wereld sinds 11 maart 2011 voor een groot probleem. Radioactief water stroomt in zee. De verwijdering van de splijtstofstaven uit… Diversen, Probleemeilanden, 02-01-2014
Gaswinning  gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee nieuws uitgelicht

Gaswinning gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee

De aarde rommelt omdat er gas uit wordt gehaald en er niets voor terugkomt. Het noorden van Nederland heeft te kampen met aardbevingen en schade aan gebouwen en de mensen voelen zich onvelig. Toch mag… Diversen, Aardgaswinning, 23-03-2013
Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met ongeveer 3674 inwoners (2019) en een 170-voudig aantal toeristen dat jaarlijks het eiland bezoekt. In het samenwerkingsverband De Wad… Politiek, Waddeneilanden, 01-11-2012
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - de uitslagen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - de uitslagen

Om de vier jaar worden de raadsleden voor de gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten gekozen door de inzittenden van die gemeenten. Het jaar 2010 was een verkiezingsjaar en 2014 is dat weer. Op 19… Politiek, Ameland, 20-03-2014
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Nederland

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Nederland

In 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen, zoals die eens in de vier jaar worden gehouden. Op 19 maart van dat jaar werd in bijna alle gemeenten gestemd voor de gemeenteraad. De opkomst was historisc… Politiek, Ameland, 20-03-2014
Schrijf mee!