Piejet » Mens en Samenleving: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 van 249 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Facebook en Google - invloed van nepnieuws en filterbubbels

Facebook en Google - invloed van nepnieuws en filterbubbels

Facebook is een populair socialmediaplatform, dat berichten verspreidt die gepaard gaan met advertenties. De berichten kunnen door elke gebruiker gepost worden en iedereen kan plaatsen wat hij wil en… Communicatie, 10-02-2017
Flessenpost op het strand van Ameland

Flessenpost op het strand van Ameland

Flessenpost is zo oud als de fles zelf. Het intrigeert jong en oud. Wie is de man of vrouw die een briefje in een fles verstopt? Wie is dat kind dat een tekening via de zee wil versturen? Jutters en w… Communicatie, 10-07-2012
Four Freedoms Award  De Vier Vrijheden

Four Freedoms Award De Vier Vrijheden

De Four Freedoms Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun woorden en daden invulling hebben gegeven aan de principes van wijlen president Franklin D. Roosevel… Internationaal, 21-04-2016
Fries en Frysk  een rijkstaal

Fries en Frysk een rijkstaal

De taal die in de provincie Fryslân wordt gesproken is een officiële taal. Het Fries heeft zelfs een eigen wet, de Wet gebruik Friese taal. Daarin staan regels over het gebruik van het Fries in het be… Communicatie, 01-05-2013
Friesch Dagblad  Christelijk regionaal dagblad

Friesch Dagblad Christelijk regionaal dagblad

Het Friesch Dagblad is een krant die vanuit de christelijke overtuiging gemaakt wordt. De journalistiek van het Friesch Dagblad staat vanuit die achtergrond in dienst van het goede zoals dat in de chr… Communicatie, 18-05-2013
Friese Persprijs

Friese Persprijs

De Friese Persprijs wordt jaarlijks, met een kleine onderbreking van een paar jaar, uitgereikt aan iemand die een rol heeft gespeeld in het Friese nieuws zonder de pers te schuwen. Doutzen Kroes heeft… Communicatie, 12-02-2013
Friese Twitterdag  Fryske Twitterdei in memmetaal

Friese Twitterdag Fryske Twitterdei in memmetaal

Praat mar Frysk organiseert in april de Fryske Twitterdei, de Friese Twitterdag. De dag is in 2012 voor de eerste keer georganiseerd en is sindsdien een jaarlijkse twitterdag in Friese taal en dialect… Communicatie, 17-04-2014
Fukushima en de dreiging van een lekke kerncentrale

Fukushima en de dreiging van een lekke kerncentrale

Fukushima, de oververhitte kernreactor in Japan, stelt het land en de wereld sinds 11 maart 2011 voor een groot probleem. Radioactief water stroomt in zee. De verwijdering van de splijtstofstaven uit… Diversen, 02-01-2014
Gaswinning  gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee nieuws uitgelicht

Gaswinning gaswinning in Werelderfgoed Waddenzee

De aarde rommelt omdat er gas uit wordt gehaald en er niets voor terugkomt. Het noorden van Nederland heeft te kampen met aardbevingen en schade aan gebouwen en de mensen voelen zich onvelig. Toch mag… Diversen, 23-03-2013
Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Gemeente Ameland en het gemeentebestuur

Ameland is een zelfstandige gemeente in de provincie Friesland met ongeveer 3674 inwoners (2019) en een 170-voudig aantal toeristen dat jaarlijks het eiland bezoekt. In het samenwerkingsverband De Wad… Politiek, 01-11-2012