Piejet » Mens en Samenleving: Pagina 12
Over Waddeneilanden, werelderfgoed en alles er omheen
Artikelen 111 - 120 van 343 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Europese Verkiezingen 2014 - Kiezen voor Europees Parlement

Europese Verkiezingen 2014 - Kiezen voor Europees Parlement

Het jaar 2014 was een jaar waarin er gestemd kan worden op de leden van het Europees Parlement. De verkiezingen zijn verspreid over verschillende dagen en liepen van 22 tot en met 25 mei. In Nederland… Internationaal, Europa, 30-04-2014
Extremisme en terrorisme omwille van het geloof

Extremisme en terrorisme omwille van het geloof

Godsdiensten kunnen prachtige dingen voortbrengen, zoals troost, verbondenheid, kunst, muziek en architectuur en ze kunnen nare dingen brengen. Er worden oorlogen gevoerd omwille van het geloof. Relig… Religie, Terrorisme, 18-08-2014
Facebook en Google - invloed van nepnieuws en filterbubbels

Facebook en Google - invloed van nepnieuws en filterbubbels

Facebook is een populair socialmediaplatform, dat berichten verspreidt die gepaard gaan met advertenties. De berichten kunnen door elke gebruiker gepost worden en iedereen kan plaatsen wat hij wil en… Communicatie, Media, 10-02-2017
Flessenpost op het strand van Ameland

Flessenpost op het strand van Ameland

Flessenpost is zo oud als de fles zelf. Het intrigeert jong en oud. Wie is de man of vrouw die een briefje in een fles verstopt? Wie is dat kind dat een tekening via de zee wil versturen? Jutters en w… Communicatie, Strandvondsten, 10-07-2012
Four Freedoms Award  De Vier Vrijheden

Four Freedoms Award De Vier Vrijheden

De Four Freedoms Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun woorden en daden invulling hebben gegeven aan de principes van wijlen president Franklin D. Roosevel… Internationaal, VS, 21-04-2016
Fries en Frysk  een rijkstaal

Fries en Frysk een rijkstaal

De taal die in de provincie Fryslân wordt gesproken is een officiële taal. Het Fries heeft zelfs een eigen wet, de Wet gebruik Friese taal. Daarin staan regels over het gebruik van het Fries in het be… Communicatie, Friesland, 01-05-2013
Fries Mediafonds - subsidieregeling van Provincie Fryslân

Fries Mediafonds - subsidieregeling van Provincie Fryslân

Het Fries Mediafonds is in januari 2013 gelanceerd en wil vernieuwingen in de media stimuleren. Journalistiek onderzoek krijgt hiermee een provinciale ruggensteun. Friesland/ Fryslân is de eerste prov… Regelingen, Media, 04-03-2013
Friesch Dagblad naar de NDC nieuws uitgelicht

Friesch Dagblad naar de NDC

De zelfstandige christelijke krant Friesch Dagblad schuift op 1 juli 2013 noodgedwongen aan bij de concurrerende Leeuwarder Courant. Meer dan honderd jaar bestonden ze samen als twee afzonderlijke dag… Communicatie, Amelandmedia, 03-07-2013
Friesch Dagblad  Christelijk regionaal dagblad

Friesch Dagblad Christelijk regionaal dagblad

Het Friesch Dagblad is een krant die vanuit de christelijke overtuiging gemaakt wordt. De journalistiek van het Friesch Dagblad staat vanuit die achtergrond in dienst van het goede zoals dat in de chr… Communicatie, Friesland, 18-05-2013
Friese Persprijs

Friese Persprijs

De Friese Persprijs wordt jaarlijks, met een kleine onderbreking van een paar jaar, uitgereikt aan iemand die een rol heeft gespeeld in het Friese nieuws zonder de pers te schuwen. Doutzen Kroes heeft… Communicatie, Media, 12-02-2013
Schrijf mee!