Piejet » Specials » Geloof

Geloof, ongeloof en bijgeloof

Geloof, ongeloof en bijgeloof Er bestaan duizenden godsdiensten en mensen geloven daarnaast in van alles en nog wat. Naast de religies bestaan er nog eens duizenden spirituele bewegingen. We vinden er rust, bevestiging, een sociaal netwerk en bemoediging. We dragen ons geloof uit, we willen anderen overtuigen dat ons geloof het ware geloof is en we gaan zelfs vechten voor ons geloof. Toch is het niet meer dan een persoonlijke overtuiging waarbij niemand helemaal gelijk heeft of helemaal ongelijk.

Rond en plat

Wat is geloof en wat is religie? Geloven is vertrouwen hebben dat er iets bestaat zonder dat je daarvan het bewijs in handen hebt. Geloof is ook aannemen dat iets waar is zonder daarvoor direct bewijs nodig te hebben. Geloof is daarmee iets anders dan weten. Je kunt niet geloven dat de aarde rond is want je weet dat de aarde als een bal in de ruimte zweeft. Vroeger was dat anders. Toen dachten de mensen dat de aarde plat was en geloofden ze dat er een einde van de wereld was waar je vanaf kon vallen. Niemand had het ooit gezien, maar toch was dat geloof hardnekkig. Tot ontdekt werd en bewezen kon worden dat de aarde helemaal niet plat is, maar rond.

Geloof

Naast de religies staan de bijgeloven, het volksgeloof en de mythes. Je kunt in God maar ook in handlezen geloven of in astrologie. Het wordt bijgeloof genoemd, maar velen weten zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. Lang niet alles is te zien en te bewijzen. Het mooiste van alles is, althans zo zou het moeten zijn, dat iedereen gelooft of niet geloofd waar hij zich senang bij voelt. Je kunt zelfs over een heleboel dingen twijfelen en je toch prettig voelen, omdat twijfelen kan betekenen dat je gaat zoeken en zoeken betekent geen starheid maar avontuur.

Wonderen

Er worden hele bedevaartoorden uit de grond gestampt met alle toeters en bellen van gebedsruimtes tot souvenirwinkels omdat iemand een verschijning heeft gezien. Het verhaal van de verschijning wordt geloofd, er wordt betekenis aan gegeven en het wordt uitgebaat. Duizenden maken de tocht naar Lourdes of Knock om met eigen ogen te zien waar die anderen de verschijning zagen. Ze vinden er troost in en houden tegelijkertijd de economie van de regio gaande en zorgen dat de kerk onderhouden kan blijven. Heel veel mensen voelen zich prettig bij dat systeem en zolang ze er geen anderen mee hinderen moeten ze er vooral mee doorgaan.

Goedschiks en kwaadschiks

Anders wordt het wanneer omwille van uitbreiding het geloof agressief zending wordt gepleegd. In dat geval houden de gelovigen zich niet met zichzelf en hun geloof bezig, maar vindt het ene geloof zich beter dan het andere en vindt de ene dat hij die andere moet overtuigen. Lukt dat niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Dan komen we voor de situatie dat gelovigen hinderlijk worden of zelfs gevaarlijk en dodelijk.

Sinterklaas

Als kind geloven we heilig in Sinterklaas en zelfs als we al hoog en breed volwassen zijn 'doet' Sinterklaas ons iets. Om te beginnen doet hij ons denken aan onze zoete kindertijd en het schone van vol overgave in iemand kunnen geloven. Sinterklaas, Klaas Vaak, Yeti, God, de sterren, handlijnen, Amon, Inti, Vodoo, Wodan, Ra, Zeus: we kunnen te kust en te keur en geloven wat onze ouders geloofden of zelf een keuze maken. Of kiezen om maar nergens in te geloven, behalve in ons eigen kunnen.

In deze special verzamelen we artikelen over geloof, ongeloof, bijgeloof, uitgestorven religies, monotheïsme en polytheïsme, de kracht van kleur en chakra's, over kerkgebouwen en hun interieurs. Artikelen over Sint en Piet zijn te vinden in de Sinterklaas en in de Zwarte Piet special.
Religies – De Grote Vijf geloven en hun leefregels

Religies – De Grote Vijf geloven en hun leefregels

Er bestaan vele godsdiensten in de wereld, wel drieduizend, maar er zijn vijf die De Grote Vijf worden genoemd. In alle tijden en op alle plekken zijn religies ontsproten uit het brein van de mens. Go…
Kerkorgel in Doopsgezinde kerk in Hollum op Ameland

Kerkorgel in Doopsgezinde kerk in Hollum op Ameland

De Doopsgezinde kerk in Hollum op Ameland, sinds de Doopsgezind-Gereformeerde federatie Herenwegkerk genoemd, heeft een antiek orgel onder haar dak. In 2006 (toen was het orgel al meer dan eeuw oud) w…
Tibetaanse vlaggen – Lung ta- en darchor-gebedsvlaggen

Tibetaanse vlaggen – Lung ta- en darchor-gebedsvlaggen

Tibetaanse gebedsvlaggen zijn vlaggetjes met betekenis die in Tibet, India en Nepal in de wind wapperen. De versieringen met boeddhistische gebedsspreuken kom je in het Himalayagebergte in het straatb…
Universeel Soefisme - filosofie van de soefie

Universeel Soefisme - filosofie van de soefie

Universeel Soefisme is een levenshouding die ervan uitgaat dat alle religies in de wereld zich richten op één en dezelfde God. Elk mens - maakt niet uit wat voor godsdienst aanhangt - beleeft God op z…
Ben Ali Libi – goochelaar die omkwam in Sobibor

Ben Ali Libi – goochelaar die omkwam in Sobibor

Ben Ali Libi is de artiestennaam van Michel Velleman, een goochelaar uit Amsterdam. Hij werd bij een razzia opgepakt en op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor. Door het gedicht van Wi…
Nasrani - Christelijke organisaties samen solidair met Irak

Nasrani - Christelijke organisaties samen solidair met Irak

Acht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Syrië. Ze ondersteunen alle acht de campagne #WeAreN, waarbij christenen door te b…
Jezidi's of Yezidi – het Pauwenvolk

Jezidi's of Yezidi – het Pauwenvolk

Jezidi's zijn aanhangers van een geloofsovertuiging die elementen heeft van ondermeer het zoroastrisme, ontstaan in het oude Perzië, christelijke, islamitische en heidense geloven. Het is een van de o…
Dag van het Gebed - Wereldgebedsdag

Dag van het Gebed - Wereldgebedsdag

De Dag van het Gebed, of Wereldgebedsdag, is een internationale gebedsdag op de eerste vrijdag in maart. Het gebed gaat deze dag de wereld rond. Het brengt bemoediging aan de mensen die er aan meedoen…
Reliplan - Makelaars voor kerken en kloosters

Reliplan - Makelaars voor kerken en kloosters

Door de leegloop in de kerk en de financiële druk op geloofsgemeenschappen vanwege het onderhoud en andere kosten aan hun kerken, worden veel kerkgebouwen afgestoten. Ze krijgen een andere bestemming.…
Clemenskerk in Nes op Ameland – herbouw van rijksmonument nieuws uitgelicht

Clemenskerk in Nes op Ameland – herbouw van rijksmonument

Op 5 februari 2013 brandde de rooms-katholieke kerk in Nes op Ameland af. Verlies van de Cuyperskerk is een verlies voor de parochie en ook voor de cultuurhistorie van Nederland. Het kerbestuur van de…
Sint Clemenskerk in Nes op Ameland - Cuyperskerk

Sint Clemenskerk in Nes op Ameland - Cuyperskerk

Nes op Ameland is het dorp van de karakteristieke Rooms-Katholieke kerk die door architect Pierre Cuypers, tevens bouwmeester van het Rijksmuseum in Amsterdam, is ontworpen. De kerk dateert uit 1878.…
Sinterklaas bestaat! Het boek van Bram van der Vlugt recensie

Sinterklaas bestaat! Het boek van Bram van der Vlugt

Sinterklaas bestaat! Is een boek van de bekende adviseur van Sinterklaas: Bram van der Vlugt. Van der Vlugt, die in 2010 afscheid nam als plaatsvervanger van Sinterklaas in Nederland, spreekt in het b…
Boerkaverbod – verbod op gezichtsbedekkende kleding

Boerkaverbod – verbod op gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 ging de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. In de volksmond wordt dit het ‘boerkaverbod’ of 'nikabverbod' genoemd, maar de wet gaat niet alleen over het dragen…
Gepubliceerd door Piejet op 06-08-2014, laatst gewijzigd op 06-08-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
  • http://www.waaromgeloven.nl geraadpleegd op 6 augustus 2014
  • Boek: geloof het of niet, Dieke van Ewijk